Tôi đã thưởng thức Vua chả cá ở Hà nội… Nay Sài Gòn có Chả cá Đế Vương – Hương vị ngon…
Hình thức kinh doanh rất hay : không tính tiền thêm rau và bún từ đó kích thích người ăn chỉ gọi thêm cá. Phù hợp phục vụ gia đình.
Chúc nhà hàng kinh doanh phát triển…